Styret

Navn

Funksjon

Mailadresse

Mobilnummer

Helge Askildsen

Leder

helge.askildsen@ffm.no

911 357 88

Sivert Christian Haaland

Nestleder

 

907 47 900

Anne Gunn Vaglid

Sekretær 

975 49 119

Torunn Vaglid

Kasserer

 

454 31 065

Trine Larsen

Styremedlem

 

51 52 09 62

Jolanta Horpestad

1.varamedlem

 

 

Aina Litlehamar

2.varamedlem

 

 

Turid Haaland

3.varamedlem