Om FFM Rogaland

FFM i Rogaland har for tiden ca. 100 medlemmer. Vi ønsker å være en møteplass for muskelsyke i alle aldre og deres pårørende. Våre medlemmer kommer fra hele fylket, men samlinger/aktiviteter er blitt gjennomført i Stavanger-Jæren området. Da er vi som regel 20- 25 stk som deltar hver gang. Noen ganger for hele familien andre ganger bare voksne.