Arbeidsprogram

Arbeidsprogram 2014 for FFM i Rogaland

Vår moderorganisasjon FFM, har følgende formål, nedsatt i foreningens vedtekter:

• utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier
• skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke
• spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon
• medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer, styrke vitenskapelig forskning
• arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig

Det skal vises aktsomhet for de etiske sider ved arbeidet.

 

Ut fra dette har vi satt opp et trepunkts arbeidsprogram for FFM i Rogaland:

1) Foreningen

Vi ønsker å bygge opp foreningen til en selvstendig og bærekraftig enhet som kan være til nytte, hjelp og glede for medlemmene. Vi ønsker et fulltallig styre som jobber aktivt for å nå foreningens formål.

Vi ønsker også å opprette grupper og enkeltpersoner av frivillige som engasjerer seg for foreningens formål.

Vi ønsker å bedre foreningens økonomi gjennom å søke støtte fra aktører i næringsliv, stat og kommune, samt søke på ulike legater.

 2) Sosiale samlinger, kurs og foredrag

Vi ønsker å skape møtepunkt som kan være sosiale samlinger for medlemmer i alle aldre. Dette kan for eksempel være underholdningskvelder, familiesamlinger og julebord.

Vi ønsker å ha faglige innspill på noen av samlingene i form av kurs eller foredrag knyttet til relevante temaer for medlemmene.

3) Medlemspleie og likemannsarbeid

Vi ønsker å skape større kontakt mellom styret og en større andel av foreningens medlemmer, samt medlemmene seg imellom, for gjennom dette å drive medlemspleie og likemannsarbeid.